Вінницький ліцей №18

Вінницький ліцей №18

Комунальний заклад “Вінницький ліцей №18” Вінницької міської ради

Активне навчання вчителів закладу

Єдиний шлях, що веде до знання, – це діяльність.
Джордж Бернард Шоу
Ефективне навчання не можливе без пошуків шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. 20 січня 2024 року вчителі початкових класів КЗ “ВЛ № 18” мали змогу відвідати програму підвищення кваліфікації «Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення». Вчителі поглибили знання про діяльнісний підхід у роботі, вдосконалили уміння працювати з “Щоденними 3” та “Щоденними 5”, консолідували думки щодо значення ранкової зустрічі. Не менш цікавою була робота над розробкою навчальних занять відповідно до освітніх галузей, компетентностей та наскрізних умінь. Також педагоги проаналізували освітні втрати та розриви в умовах дистанційного навчання. Як підсумок навчання, усі отримали методичні посібники “Ранкові зустрічі в початковій школі” від LEGO Foundation. Пізнавально, цікаво та емоційно відбувалося пізнання нових способів діяльності у початкових класах.
Сучасна школа покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б сприяли розвитку особистості й відповідали сучасним вимогам суспільства. Особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності!